Phần Mềm

Yêu cầu hệ thống của phần mềm CorelDRAW 2019

  • Dưới đây là yêu cầu hệ thống (System Requirements) để đảm bảo chạy tốt nhất phiên bản 2019


Hướng dẫn cài đặt CorelDRAW 2019

  • Bước 1: Chúng ta phải tắt mạng trên máy tính cài đặt.

  • Bước 2: Bấm cài đặt bình thường

  • Bước 3: Crack không nhập serial và coppy file PASMUTILITY.dll đến C:\Program Files\Corel\PASMUtility\v1 và paste

Download file Cài đặt CorelDRAW 2019


Link Cài đặt Corel Draw 2019: Tải Ngay


Link Crack Corel Draw 2019: Tải Ngay


Phần Mềm Corel Draw 2018

Dưới đây là yêu cầu hệ thống (System Requirements) để đảm bảo chạy tốt nhất phiên bản 2018 được Corel phát hành vào tháng 4/2018.