Bảng Giá

BÁO GIÁ VẼ LẠI LOGO

01 Vẽ lại Logo Đơn giản 100k

02 Vẽ lại logo Trung bình 200k

03 Vẽ lại Logo Phức tạp 300k

Khách Hàng Sẽ Nhận Được:

1 file gốc + 1 file 3D Marketting + 1 file Ảnh + 1 file ảnh không nền

BÁO GIÁ THIẾT KẾ LOGO

Chỉ 1 dạy số này đã mô phỏng được toàn bộ Vũ trụ chúng ta.

Khách Hàng Sẽ Nhận Được:

1 file gốc + 1 file 3D Marketting + 1 file Ảnh + 1 file ảnh không nền

BÁO GIÁ IN CARD VISIT - NAME CARD - DANH THIẾP

BẢNG BÁO GIÁ IN CARD VISIT

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hotline: 0984.305.345

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ CARD VISIT

Gói 1: Thiết kế Card Visit ( Mẫu mới) 100k

Gói 2: Thiết kế Card Visit (Mẫu Có Sẵn) 100k

Gói 3: Chỉnh sữa File Vector có sẵn 50k

BÁO GIÁ IN ẤN VÀ THIẾT KẾ TỜ RƠI

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: Hotline: 0984.305.345

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ TỜ RƠI

Gói 1: Thiết kế Tờ rơi ( Mẫu mới) 250k

Gói 2: Thiết kế Tờ Rơi (Mẫu Có Sẵn) 300k

Gói 3: Chỉnh sữa File Vector có sẵn 100k

BÁO GIÁ IN STANDEE VÀ THIẾT KẾ STANDEE

BẢNG BÁO GIÁ IN STANDEE

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: Hotline: 0984.305.345

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ STANDEE

Gói 1: Thiết kế Standee ( Mẫu mới) 250k

Gói 2: Thiết kế Standee (Mẫu Có Sẵn) 300k

Gói 3: Chỉnh sữa File Vector có sẵn 100k